Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

28) Zahtjev za izmjenu rješenja o obavljanju obrta ili srodne djelatnosti na području druge općine u istom Kantonu

28) Zahtjev za izmjenu rješenja o obavljanju obrta ili srodne djelatnosti na području druge općine u istom Kantonu


Datum objave: 02/11/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za izmjenu rješenja o obavljanju obrta ili srodne djelatnosti na području druge općine u istom Kantonu

Osnovna organizaciona jedinica
Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije
Unutrašnja organizaciona jedinica
Odsjek za privredu, poljoprivredu i ruralni razvoj
Djelatnost(i) Stručni poslovi iz oblasti privrede, poljoprivrede i ruralnog razvoja koji nisu u nadležnosti viših nivoa vlasti
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 035 700-863, 035/700-800 lok. 863,
035/700-857, 035/700-800 lok. 857 Nermina Trutović
E-mail: n.trutovic@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka
Rješavanje po zahtjevu stranke i izdavanje rješenja o izmjeni rješenja o obavljanju obrta ili srodne djelatnosti na području druge općine/grada u istom Kantonu
Pravni osnov administrativnog postupka - Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima(“Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/09 i 42/11),
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Gradska administrat. taksa 50,00- Sva druga rješenja, izmjene rješenja i
odobrenja i drugo
3386202226941185 722131, gra.035
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime:
Adresa:
Mjesto, poštanski broj:
Datum podneska:
Kontakt telefon:
Opis:
JMBG/IDBR:
Broj lične – osobne karte:
Stara adresa:
Nova adresa:
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Ovjerena fotokopija rješenja o obavljanju djelatnosti Ovjerena kopija
Ovjerena izjava o ispunjavanju minimalno tehničkih uslova za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti Ovjerena kopija
Ovjerena fotokopija CIPS-a Ovjerena kopija
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
30 (trideset) dana od dana podnošenja zahtjeva (dana kompletiranja dokumentacije)
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
TRAJNO
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva