Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

11) Zahtjev za naknadni upis činjenice rođenja i činjenice državljanstva u matične knjige lica koja su državljanstvo Bosne i Hercegovine stekla po propisima Republike Bosne i Hercegovine

11) Zahtjev za naknadni upis činjenice rođenja i činjenice državljanstva u matične knjige lica koja su državljanstvo Bosne i Hercegovine stekla po propisima Republike Bosne i Hercegovine


Datum objave: 02/01/2019. godine
Datum izmjene: 30/08/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za naknadni upis činjenice rođenja i činjenice državljanstva u matične knjige lica koja su državljanstvo Bosne i Hercegovine stekla po propisima Republike Bosne i Hercegovine

Veća organizaciona jedinica
Služba za upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove
Manja organizaciona jedinica
Odsjek za upravu
Djelatnost(i) Građanska stanja
Kontakt podaci nadležnog službenika
Muhamed Beganović, Stručni saradnik za društvene djelatnosti i građanska stanja
Tel: 035 700- 867 lok.867
E-mail: s.jukan@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka
Upis u matične knjige činjenice rođenja i činjenice državljanstva
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o matičnim knjigama, Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Administrativna taksa 15 3386202226941185 722131 Oznaka Grada 035
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Lične karte ili pasoša Grad/Notar Ovjerena fotokopija
Izvod iz matične knjige rođenih Nadležna matična služba Orginal ili ovjerena fotokopija
Uvjerenja o državljanstvu roditelja Nadležna matična služba Orginal ili ovjerena fotokopija
Uvjerenje o prebivalištu

(CIPS)

Odjeljenje za administraciju MUP-a Orginal ili Ovjerena fotokopija
Dokaz o državljanstvu SFRJ Nadležna matična služba Orginal ili Ovjerena fotokopija
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
60 dana
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
--
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva