Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

04) Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći za pomoć u slučaju smrti lice (fizičko ili pravno) koje je snosilo troškove dženaze/sahrane

04) Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći za pomoć u slučaju smrti lice (fizičko ili pravno) koje je snosilo troškove dženaze/sahrane


Datum objave: 02/01/2019. godine
Datum izmjene: 30/08/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Dodjela jednokratne novčane pomoći za pomoć u slučaju smrti lice (fizičko ili pravno) koje je snosilo troškove dženaze/sahrane

Veća organizaciona jedinica
Služba za upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove
Manja organizaciona jedinica
Odsjek za društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove
Djelatnost(i) Boračka djelatnost
Kontakt podaci nadležnog službenika
Muhamed Nurkić, Stručni saradnik za boračko-invalidsku zaštitu
Tel: 035 700- 843 lok.843
E-mail: m.nurkic@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka
Ostvarivanje prava građana iz oblasti boračko-invalidske zaštite
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12, 5/14 i 12/16)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Oslobođeni po Zakonu
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo ime/ prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Navedeno na obrascu zahtjeva
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
15 dana
Obaveštenje Obrazac propisan od strane Ministarstva za boračka pitanja TK
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
--
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva