Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

06) Zahtjev za izlazak komunalnog inspektora

06) Zahtjev za izlazak komunalnog inspektoraDatum objave: 02/01/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za izlazak komunalnog inspektora

Veća organizaciona jedinica
Služba za inspekcijske poslove - Inspektorat
Manja organizaciona jedinica
-
Djelatnost(i) Inspekcijski nadzor iz komunalne oblasti
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 035 700-835, 035/700-800 lok. 835, Advija Gazibegović
Tel: 035 700-835, 035/700-800 lok. 835, Samed Topčagić
E-mail: a.gazibegovic@gracanica.gov.ba
E-mail: s.topcagic@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka
Sprečavanje vršenja radnji protivno zakonima i odlukama koje regulišu komunalnu djelatnost
Pravni osnov administrativnog postupka - Zakon o komunalnim djelatnostima TK (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 11/05),
- Zakon o upravnom postupku Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj:2/98, 48/99),
- Odluka o vršenju komunalne djelatnosti i komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Gračanica“, broj: 5/07)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Zahtjev je besplatan
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Zahtjev može podnijeti i NN lice, ali u tom slučaju nije moguće dobiti odgovor na isti u skladu sa članom 121. Zakona o organizaciji organa uprave Federacije BiH
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
15(petnaest) dana od dana podnošenja zahtjeva
Obaveštenje 15 (petnaest) dana
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
--
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva