Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

37) Zahtjev za izdavanje rješenja o tehničkoj opremljenosti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

37) Zahtjev za izdavanje rješenja o tehničkoj opremljenosti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti


Datum objave: 02/11/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za izdavanje rješenja o tehničkoj opremljenosti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

Osnovna organizaciona jedinica
Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije
Unutrašnja organizaciona jedinica
Odsjek za privredu, poljoprivredu i ruralni razvoj
Djelatnost(i) Stručni poslovi iz oblasti privrede, poljoprivrede i ruralnog razvoja koji nisu u nadležnosti viših nivoa vlasti
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 035 700-863, 035/700-800 lok. 863,
035/700-857, 035/700-800 lok. 857 Nermina Trutović
E-mail: n.trutovic@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka
Rješavanje po zahtjevu stranke i izdavanje rješenja o tehničkoj opremljenosti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
Pravni osnov administrativnog postupka - Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/09)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Gradska administrat. takse 50,00 - Ugostiteljske usluge u seoskom domać. 3386202226941185 722131, gra.035
Gradska  administrat. takse 100,00 - Kafana - kahvana, sobe za iznajmljivanje, planinarski dom, Kuća za odmor, kola za spavanje, kamp 3386202226941185 722131, gra.035
Gradska administrat. takse 130,00 - Buregdžinica, objekat brze hrane 3386202226941185 722131, gra.035
Gradska administrat. takse 160,00 - Caffe bar, Cafe slastičarna, Kantina - pripremnica obroka 3386202226941185 722131, gra.035
Gradska administrat. takse 180,00 - Gostionica, Zdravljak-mliječni restoran, Picerija, Ćevabdžinica, Aščinica, Jednostavne ugostitelj. usluge 3386202226941185 722131, gra.035
Gradska administrat. takse 200,00 - Buffet, Pivnica, Bistro 3386202226941185 722131, gra.035
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Dokaz o vlasništvu poslovnog prostora ili ugovor o zakupu poslovnog prostora ovjeren kod Poreske ispostave Gračanica ili saglasnost vlasnika poslovnog prostora ovjerena kod nadležnog organa PU Tuzla -  Porezna Ispostava Gračanica Original ili ovjerena kopija
Rješenje o upotrebnoj dozvoli Grad Original ili ovjerena kopija
Atest zvučne izolacije Institut ili druga ovlaštena institucija ili privr. društvo Original ili ovjerena kopija
Dokaz o uplaćenoj taksi/naknadi Grad
CIPS-a PU Gračanica Original ili ovjerena kopija
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
30 (trideset) dana od dana podnošenja zahtjeva (dana kompletiranja dokumentacije)
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjev za fizička lica
  Preuzimanje obrasca zahtjeva za pravna lica