Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

41) Zahtjev za izmjenu rješenja o obavljanju djelatnosti taksi prijevoza osoba u cestovnom prometu

41) Zahtjev za izmjenu rješenja o obavljanju djelatnosti taksi prijevoza osoba u cestovnom prometu


Datum objave: 02/11/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za izmjenu rješenja o obavljanju djelatnosti taksi prijevoza osoba u cestovnom prometu

Osnovna organizaciona jedinica
Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije
Unutrašnja organizaciona jedinica
Odsjek za privredu, poljoprivredu i ruralni razvoj
Djelatnost(i) Stručni poslovi iz oblasti privrede, poljoprivrede i ruralnog razvoja koji nisu u nadležnosti viših nivoa vlasti
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 035 700-863, 035/700-800 lok. 863,
035/700-857, 035/700-800 lok. 857 Nermina Trutović
E-mail: n.trutovic@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka
Rješavanje po zahtjevu stranke i izdavanje rješenja o izmjeni rješenja o obavljanju taksi prijevoza osoba u cestovnom prometu
Pravni osnov administrativnog postupka - Zakon o cestovnom prijevozu Federacije BiH(“Službene novine Federacije BiH“, broj: 28/06 i 02/10),
- Zakon o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 15/11, 02/14 i 09/16),
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Općinska administrat. taksa 100,00 - Taksi prevoz lica 3386202226941185 722131, opć.035
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Rješenje o obavljanju taksi prijevoza Općinska služba Original ili ovjerena kopija
Ugovor o kupoprodaji vozila ili foto kopija carinske deklaracije sa plaćenom carinom i porezom Original ili ovjerena kopija
Prijava prebivališta (CIPS) Original ili ovjerena kopija
Uplatnica za taksu na zahtjev Općina / Pošta / Banka Orginal
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
30 (trideset) dana od dana podnošenja zahtjeva (dana kompletiranja dokumentacije)
Obaveštenje Nakon registracije dostaviti fotokopiju saobraćajne dozvole.
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva