Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

43) Zahtjev za Upis u RPG i RK

43) Zahtjev za Upis u RPG i RK


Datum objave: 02/11/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za Upis u RPG i RK

Osnovna organizaciona jedinica
Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije
Unutrašnja organizaciona jedinica
Odsjek za privredu, poljoprivredu i ruralni razvoj
Djelatnost(i) Stručni poslovi iz oblasti privrede, poljoprivrede i ruralnog razvoja koji nisu u nadležnosti viših nivoa vlasti
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 035 700-857, 035/700-800 lok. 857,
E-mail: n.trutovic@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka
Izdavanje izvoda iz RPG i RK
Pravni osnov administrativnog postupka Pravilnik o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata („Službene novine FBiH“ 42/08),
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Oslobođeno od plaćanja takse
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Posjedovni list Grad Original ili ovjerena kopija
Ugovor o zakupu zemljišta Grad/Notar Original ili ovjerena kopija
Lična karta MUP Ovjerena kopija
Žiro račun/specimen potpisa Banka Ovjerena kopija
Rješenje o registraciji (pravna lica) Grad/ Sud Ovjerena kopija
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
15 dana od dana podnošenja zahtjeva (dana kompletiranja dokumentacije)
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva
  Preuzimanje općeg obrasca
  Preuzimanje izjave