Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

05) Zahtjev za dodjelu jednokratne pomoći za plaćanje troškova nabavke obveznih udžbenika za osnovno obrazovanje

05) Zahtjev za dodjelu jednokratne pomoći za plaćanje troškova nabavke obveznih udžbenika za osnovno obrazovanje


Datum objave: 02/01/2019. godine
Datum izmjene: 30/08/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Dodjela jednokratne pomoći za plaćanje troškova nabavke obveznih udžbenika za osnovno obrazovanje

Veća organizaciona jedinica
Služba za upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove
Manja organizaciona jedinica
Odsjek za društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove
Djelatnost(i) Boračka djelatnost
Kontakt podaci nadležnog službenika
Amira Ustavdić, Viši samostalni referent za poslove boračko –invalidske zaštite
Tel: 035 700- 856 lok.856
E-mail:
Svrha administrativnog postupka
Dodjela jednokratne pomoći za plaćanje troškova nabavke obveznih udžbenika za osnovno obrazovanje
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica ( „Sl. novine TK“, broj 5/12-prečišćeni tekst i 5/14 i 12/16 , Zakon o upravnom postupku („Sl. novine F BiH“, br.2/98 i 48/99), Pravilnik o uslovima, kriterijima i postupku za odobravanja jednokratnih pomoći branioca i članovima njihovih porodica
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Nema takse / naknade na zahtjev
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo ime/ prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Navedena na obrascu zahtjeva
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
30 dana
Obaveštenje Obrazac propisan od strane Ministarstva za boračka pitanja TK
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
--
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva