Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

07) Zahtjev za izlazak sanitarnog inspektora

07) Zahtjev za izlazak sanitarnog inspektoraDatum objave: 02/01/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za izlazak sanitarnog inspektora

Veća organizaciona jedinica
Služba za inspekcijske poslove - Inspektorat
Manja organizaciona jedinica
-
Djelatnost(i) Inspekcijski nadzor iz sanitarne oblasti
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 035 700-835, 035/700-800 lok. 835,
E-mail:
Svrha administrativnog postupka
Postupanje u cilju zaštite zdravlja stanovništva uz primjenu zakonskih mjera
Pravni osnov administrativnog postupka - Zakon o komunalnim djelatnostima TK (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 11/05),
- Zakon o upravnom postupku Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj:2/98, 48/99),
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Gradska administrativna taksa 50,00 338620222694185 722131
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Broj lične/osobne karte:
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

1. Rješenje o urbanističkoj saglasnosti Grad Orginal/ovjerena fotokopija
2. Taksa Banka/Pošta/Grad Orginal
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
30(trideset) dana od dana podnošenja zahtjeva
Obaveštenje 30 (trideset) dana
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
--
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva