Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

05) Zahtjev za uplanjenje objekta

05) Zahtjev za uplanjenje objekta


Datum objave: 05/07/2020. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Uplanjenje objekta

Veća organizaciona jedinica
Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove
Manja organizaciona jedinica
Odsjek za geodetske i imovinsko-pravne poslove
Djelatnost(i)
Kontakt podaci nadležnog službenika
Indira Mujačić, Viši referent prijemne kancelarije
Tel: 035 700- 866 lok.866
E-mail:
Svrha administrativnog postupka
Uplanjenje objekta
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o premjeru i katastru zemljišta, Pravilnik o snimanju detalja, Pravilnik o primjeni satelitskih mjerenja u geodeziji
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Naknada za cijepanje parcele Naknada za uplanjenje objekta iznosi 199,00 KM za individualne stambene objekte, odnosno 360,00 KM za objekte kolektivnog stanovanja i poslovne objekte. 3386202226941185
Unicredit Banka
722516
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument


Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Rješenje o urbanističkoj saglasnosti (tekstualni i grafički dio) ili rješenje o lokacijskoj informaciji (obavezna dokumentacija u gradskom građevinskom području)
Rješenje o odobrenju za građenej
Rješenje o upotrebnoj dozvoli
Navedena na obrascu zahtjeva
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
90 dana
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
--
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva