Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

44) Zahtjev za izdavanje rješenja o poljoprivrednoj saglasnosti

44) Zahtjev za izdavanje rješenja o poljoprivrednoj saglasnosti


Datum objave: 02/11/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za izdavanje rješenja o poljoprivrednoj saglasnosti

Osnovna organizaciona jedinica
Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije
Unutrašnja organizaciona jedinica
Odsjek za privredu, poljoprivredu i ruralni razvoj
Djelatnost(i) Stručni poslovi iz oblasti privrede, poljoprivrede i ruralnog razvoja koji nisu u nadležnosti viših nivoa vlasti
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 035 700-857, 035/700-800 lok. 857,
E-mail: n.trutovic@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka
Rješavanje po zahtjevu stranke i izdavanje rješenja o poljoprivrednoj saglasnosti
Pravni osnov administrativnog postupka - Zakon o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta (“Službene novine TK“, broj: 10/10),
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Gradska administrat. taksa 15,00 3386202226941185 722131, gra.035
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Urbanistička saglasnost Grad Original/ovjerena fotokopija
Izvod iz prostornog plana Grad Original/ovjerena fotokopija
Kopiju katastarskog plana Grad Original/ovjerena fotokopija
Zemljišno knjižni izvadak Općinski sud Original/ovjerena fotokopija
Posjedovni list Grad Original/ovjerena fotokopija
Zapisnik poljoprivrednog inspektora Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Original/ovjerena fotokopija
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
30 (trideset) dana od dana podnošenja zahtjeva (dana kompletiranja dokumentacije)
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva