Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

47) Zahtjev za izdavanje rješenja o novčanoj podršci za proizvodnju komposta

47) Zahtjev za izdavanje rješenja o novčanoj podršci za proizvodnju komposta


Datum objave: 02/11/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za izdavanje rješenja o novčanoj podršci za proizvodnju komposta

Osnovna organizaciona jedinica
Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije
Unutrašnja organizaciona jedinica
Odsjek za privredu, poljoprivredu i ruralni razvoj
Djelatnost(i) Stručni poslovi iz oblasti privrede, poljoprivrede i ruralnog razvoja koji nisu u nadležnosti viših nivoa vlasti
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 035 700-857, 035/700-800 lok. 857,
E-mail: n.trutovic@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka
Izdavanje rješenja o novčanoj podršci
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 8/14, 2/16 i 4/18)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Oslobođeno od plaćanja administrativne takse
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Lična karta MUP Na pokaz
Izjava o zasnovanoj proizvodnji Grad/Notar Ovjerena izjava
Dokaz o prodatim količinama komposta kupac Rračun orig. ili ovjer. kopija
Dokaz o izmirenim poreskim obavezama PU i UIO Uvjerenje orig. ili ovjer.kopija
Lista korištenja Grad propisan obrazac
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
30 (trideset) dana od dana podnošenja zahtjeva (dana kompletiranja dokumentacije)
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva