Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

06) Zahtjev za pokazivanje nespornih granica parcela

06) Zahtjev za pokazivanje nespornih granica parcela


Datum objave: 15/07/2020. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Pokazivanje nespornih granica parcela

Veća organizaciona jedinica
Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove
Manja organizaciona jedinica
Odsjek za geodetske i imovinsko-pravne poslove
Djelatnost(i)
Kontakt podaci nadležnog službenika
Indira Mujačić, Viši referent prijemne kancelarije
Tel: 035 700- 866 lok.866
E-mail:
Svrha administrativnog postupka
Pokazivanje nespornih granica parcela
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o premjeru i katastru zemljišta, Pravilnik o snimanju detalja, Pravilnik o primjeni satelitskih mjerenja u geodeziji
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Naknada za cijepanje parcele Naknada za pokazivanje nespornih granica parcela do 30 ari iznosi 150,00 KM, a za svaki sljedeći ar naknada se uvećava za 10,00 KM. Ukoliko su na parceli izgrađeni objekti ili je parcela pod šumom ili voćnjakom naknada se uvećava za 30%. 3386202226941185
Unicredit Banka
722516
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument


Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Potpisi odnosno saglasnost svih upisanih posjednika susjednih parcela predmetne granične linije Navedena na obrascu zahtjeva
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
90 dana
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
--
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva