Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

08) Zahtjev za kopiju katastarskog plana

08) Zahtjev za kopiju katastarskog plana


Datum objave: 15/07/2020. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za kopiju katastarskog plana

Veća organizaciona jedinica
Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove
Manja organizaciona jedinica
Odsjek za geodetske i imovinsko-pravne poslove
Djelatnost(i)
Kontakt podaci nadležnog službenika
Indira Mujačić, Viši referent prijemne kancelarije
Tel: 035 700- 866 lok.866
E-mail:
Svrha administrativnog postupka
Uplanjenje objekta
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o premjeru i katastru zemljišta, Pravilnik o snimanju detalja, Pravilnik o primjeni satelitskih mjerenja u geodeziji
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Naknada za cijepanje parcele Naknade za kopiju katastarskog plana iznosi 11,00 KM za jednu parcelu.
Svaka naredna parcela istog posjednika na istoj kopiji plana plaća se dodatno još 4,00 KM.
3386202226941185
Unicredit Banka
722516
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument


Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Navedena na obrascu zahtjeva
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
1 dan
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
--
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva