Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

DžAKULE

DžAKULE

Predsjednik: Amel Nuhanović

Kontakt: 062/638-433

Površina: 17.248 km2

Broj stanovnika: 841

U okviru mjesne zajednice Džakule nalaze se slijedeća naselja: Rijeka, Gornje Džakule,
Kulovići i Mehmedovići.

Mandati stranaka koje čine Vijeće mjesne zajednice Džakule : SDA – 5; SDP – 2; LDS – 2.