Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Epidemiološka situacija pogoršana i u Gračanici: Obavezno nošenje maski i na otvorenom

Epidemiološka situacija pogoršana i u Gračanici: Obavezno nošenje maski i na otvorenom

27.10.2020|

Danas je održana sjednica Gradskog štaba civilne zaštite, a glavna tačka dnevnog reda je bila razmatranje trenutne epidemiološke situacije.

Obzirom da je kako u državi, tako i u Gračanici došlo do pogoršanja stanja, Gradonačelnik je sazvao sjednicu štaba kako bi poduzeli određene mjere, donijeli zaključke i napravili plan daljnjeg djelovanja.

Gradonačelnik  Helić je upoznao prisutne i sa novim naredbama Federalnog štaba civilne zaštite koje su donesene juče, a posebno sa obavezom nošenja maski i na otvorenom te pripremi bolničkih kapaciteta od 30% za covid bolesnike. “Zadatak svih nas je da prioritet mora biti zaštita zdravlja naših građana” , rekao je Helić.

Izvještaje o trenutnoj situaciji dali su i direktorica Doma zdravlja, šef Službe civilne zaštite te predstavnici Opće bolnice i Policijske uprave Gračanica.

Iz Gradske apoteke su naveli da je dobra snabdjevenost lijekovima i dezinfekcionim sredstvima te da nema potrebe da građani stvaraju zalihe.

U Gračanici je trenutno pozitivno 29 osoba, od čega je 8 medicinskih radnika.

Na sjednici su doneseni i određeni  zaključci i to:

  1. Grad Gračanica nastavlja kampanju zajedno sa nevladinim organizacijama, sportskim kolektivima, medijima i drugim o obavezi poštivanju mjera i nošenju maski na otvorenom i zatvorenom prostoru, poštivanje fizičke distance i provođenja lične higijene.
  2. Preporučuje se osobama starije životne dobi, naročito onima sa hroničnim bolestima, da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prevoza, te da redovno koriste zaštitnu opremu.
  3. Ponovo pozivamo odgovorna lica u  javnim i drugim ustanovama, pravnim licima, trgovačkim centrima i drugih prostora gdje se okuplja veći broj građana, te organizatore skupova i zabava i drugih da obezbijede sve preduslove za poštivanje svih zaštitnih mjera, posebno nošenje maski, fizičke distance i provođenje higijensko epidemioloških mjera unutar tih objekata i prostora.Odgovorni: Poslodavci i njihova ovlaštena lica.
  4. Pojačati provođenje preventivnih mjera zaštite učenika, nastavnog i drugog kadra u školama.Odgovorni: Direktori škola i nastavnici
  5. Preporučuje se svim političkim partijama, kandidatima i kandidatkinjama da izbjegnu organizaciju skupova koji podrazumijevaju fizičko okupljanje ljudi.Takođe, pozivamo sve političke partije, kandidate i kandidatkinje da se prilikom provedbe svih modela predizborne kampanje koji eventualno uključuju neposrednu komunikaciju s ljudima, pridržavaju svih osnovnih higijensko-epidemioloških mjera, kao što je držanje fizičke distance od dva metra između osoba, nošenje zaštitnih maski, izbjegavanje rukovanja, grljenja i ljubljenja, često i temeljito pranje ili dezinfekciju ruku, te održavanje respiratorne higijene.
  6. U skladu sa naredbama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK i potrebama građana odmah provesti aktivnosti na uspostavi COVID 19 ambulante, a za sve pacijente osigurati normalno pružanje zdravstvenih usluga uz provođenje svih higijensko epidemioloških mjera. Kadrovski ojačati timove porodične medicine, te dosljedno provoditi nadzor nad pacijentima u kućnoj izolaciji uključujući posjete i telefonske kontrole. O tome redovno informisati i Gradski štab.Odgovorni: Direktor Doma zdravlja i Upravni odbor.
  7. U skladu sa naredbama Federalnog ministarstva zdravstva obavezuje se Opća bolnica Gračanica da 30% svojih kapaciteta osigura za hospitalizaciju i liječenje pacijenata oboljelih od Covid-19Odgovorni: Direktor Opće bolnice i Upravni odbor.
  8.  Gradski štab zahtijeva od Policijske uprave i inspekcijskih službi da pojačaju rad i kontrolu poštivanja naredbi i preporuka, te prema prekršiocima osim upozorenja i preventivnih mjera poduzimati i izricati propisane kazne.Odgovorni: Načelnik P.U. i Inspekcijske službe.
  9.  Izvršiti procjenu i nabavku novih količina zaštitne opreme i sredstava ( maske, zaštitne rukavice, dezinfekciona sredstva i sl.).Odgovorni: Mustafa Bajić, Nihad Sinanović i Alma Buljubašić.
  10.  Za potrebe biračkih mjesta u skladu sa mogućnostima obezbijediti zaštitna sredstva i opremu radi higijensko-epidemiološke zaštite članova biračkih odbora i birača na području grada Gračanica (zaštitne maske 1300 kom., zaštitne rukavice 1300 pari,  višekratni zaštitni kombinezon  – na revers, sredstva za dezinfekciju ruku, pulteva i dezinfekciju površina, sapuni, ubrusi, vreće za smeće i sl.)Odgovorni: Dženana Tukulj, Mustafa Bajić, Nihad Sinanović, Muhibija Memić i Alma Buljubašić.