Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Finalna rang lista odobrenih projektnih prijedloga

Finalna rang lista odobrenih projektnih prijedloga

09.10.2020|

Na osnovu Sporazuma između Razvojnog programa Ujedinjenih Nacija i Općine Gračanica o implementaciji Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja MEG, broj: 02-05-02345-1-2018 od 12.07.2018. godine, raspisanog „Javnog poziva Poticaji za unapredjenja kapaciteta privrednih subjekata sa područja Grada Gračanica i kreiranje uslova koji umanjuju rizik širenja COVID 19 unutar privrednih subjekata“ od 15.09.2020. godine, Komisija za izbor korisnika poticaja za razvoj privrednih društava i obrta sa područja Općine Gračanica za 2020.godinu, imenovana od strane Gradonačelnika, Rješenjem broj: 02-04-03596-2020-1 od 01.10.2020.godine, nakon ocjene prispjelih projektnih prijedloga u skladu sa kriterijima definisanim u Smjernicama za aplikante, objavljuje:

 

FINALNU RANG LISTU ODOBRENIH PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

 

Rang Podnosilac projektnog prijedloga Broj bodova
1. Total Bau 70
2. Tursun-prom  69
3. Plastic & Steel 57
4. School&school 52
5. Wirac-net 49
6. KS Šarm 44
7. Domadom 40
8. Zeka comerc 26

 

Napomena: Lista je konačna i navedene kompanije su odabrane za finansiranje, te će pristupitit potpisivanju ugovora sa Gradom Gračanica

 

 

 

Gračanica, 09.10.2020.godine

K O M I S I J A