Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

Finalna rang lista za finansiranje po ponovljenom Javnom pozivu za dodjelu poticaja iz 2019. godine

Finalna rang lista za finansiranje po ponovljenom Javnom pozivu za dodjelu poticaja iz 2019. godine

18.06.2020|

Na osnovu Sporazuma između Razvojnog programa Ujedinjenih Nacija i Općine Gračanica o implementaciji Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja MEG, broj: 02-05-02345-1-2018 od 12.07.2018. godine, raspisanog „Ponovljenog Javnog poziva za dodjelu poticaja za razvoj privrednih društava i obrta sa područja Grada Gračanica za 2019.godinu“ od 03.03.2020. godine, Komisija za izbor korisnika poticaja za razvoj privrednih društava i obrta sa područja Grada Gračanica za 2019.godinu, imenovana od strane Gradonačelnika, Rješenjem broj: 02-05-04443-2019 od 22.11.2019.godine, nakon ocjene prispjelih projektnih prijedloga u skladu sa kriterijima definisanim u Smjernicama za aplikante, objavljuje:

FINALNU RANG LISTU ODOBRENIH PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

 

Rang: 1

Podnosilac projektnog prijedloga: Amosi company d.o.o.

Broj bodova: 43 

 

Napomena: Lista je konačna i navedene kompanije su odabrane za finansiranje, te će pristupiti potpisivanju ugovora sa Gradom Gračanica.

Gračanica, 18.06.2020.godine