Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

GRAČANICA ODABRANA MEĐU 13 OPĆINA U PROJEKTU „JAČANJE ULOGE MJESNIH ZAJEDNICA U BIH”

GRAČANICA ODABRANA MEĐU 13 OPĆINA U PROJEKTU „JAČANJE ULOGE MJESNIH ZAJEDNICA U BIH”

30.03.2016|

U Sarajevu 29.03.2016. godine općinski načelnik Nusret Helić zajedno sa 12 načelnika i gradonačelnika iz BiH prisustvovao je potpisivanju pisma namjere o saradnji sa UNDP-om, Ambasadom Švicarske i Švedske razvojne agencije u cilju razvoja mjesnih zajednica.

 

Radi se o projektu „Jačanje uloge Mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini (BiH)” u kojem je 13 jednica lokalne samouprave (JLS) izabrano na osnovu prvog javnog poziva. Projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“provodi UNDP u BiH u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstvom pravde Federacije BiH, Vladom Brčko Distrikta i oba entitetska saveza opština/općina i gradova.

Prva faza projekta kojeg podjednako sufinanciraju vlade obje zemlje iznosi oko 14,3 miliona KM, a planirano je da se sprovede do sredine 2019. godine. 120 mjesnih zajednica i 20 jedinica lokalne samouprave širom zemlje učestvovat će u aktivnostima ovog projekta koji ima za cilj da potakne veći angažman građana u opštinskom/općinskom odlučivanju, pružanju kvalitetnih komunalnih i socijalnih usluga i u provedbi lokalnih razvojnih inicijativa. Upravo se revitalizacija mjesnih zajednica smatra ključnim sredstvom za postizanje tih ciljeva. Početkom 2017. godine bit će izvršen dodatni izbor od najmanje sedamJLS koje će činiti partnere u sklopu prve faze projekta.

Na ceremoniji, prisutnima i predstavnicima medija su se obratili Regula Bäbler,savjetnica za lokalnu upravu, migracije i razvoj pri Ambasadi Švicarske ambasade u BiH, Mario Vignjevićpredstavnik Švedske međunarodne agencije za razvoj,Armin Sirčo, rukovodilac sektora za društveno uključivanje i demokratsko upravljanje Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP).

Od ukupno 84 jedinice lokalne samouprave, koje su ispunjavale uslove za prijavu na javni poziv, njih 63 su uzele učešće i predale aplikaciju. Po okončanju ovog procesa održan je projektni odbor za projekat „Jačanje uloge Mjesnih Zajednica u Bosni i Hercegovini“ i potvrđen je izbor slijedećih 13 JLS kao partnera u prvoj fazi projekta: Bijeljina, Gračanica, Brčko distrikt, Gradačac, Gradiška, Ključ, Kotor Varoš, Laktaši, Petrovo, Sanski Most, Stari Grad Sarajevo, Tešanj i Žepče.