Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Gračanica: Proglašen prestanak stanja nesreće uzrokovane pojavom pandemije izazvane korona virusom

Gračanica: Proglašen prestanak stanja nesreće uzrokovane pojavom pandemije izazvane korona virusom

05.06.2020|

Danas je Gradonačelnik na prijedlog Gradskog štaba civilne zaštite koji je održan u jutarnjim satima donio Odluku o prestanku stanja prirodne nesreće uzrokovane pojavom pandemije korona virusa (Covid 19)  na području grada Gračanica.

Na sjednici su razmatrane i informacije o trenutnoj situaciji i poduzetim aktivnostima kao i tekuća pitanja.

Doneseni su sljedeći zaključci:

  1. Trenutna epidemiološka situacija na području grada Gračanica i dalje je povoljna i zadovoljavajuća, što je rezultat odgovornog odnosa svih subjekata i građana.
  2. Dužnost je građana da i dalje poštuju sve mjere zaštite i spašavanja koje su na snazi u skladu sa važećim naredbama ( nošenje maske, socijalna distanca, dezinfekcione mjere i sl.), te da Radio Gračanica podsjeća građane na te mjere. Od menadžmenta poslovnih subjekata i ustanova, te inspekcijskih organa traži se da u okviru svojih nadležnosti pojačaju aktivnosti na provođenju i poštivanju važećih mjera i naredbi.
  3. Zadužuje se Gradski štab civilne zaštite Grada Gračanica i Krizni štab civilne zaštite JZU Doma zdravlja Gračanica i Opće bolnice “ Dr. Mustafa Beganović” da i dalje prate i procjenjuju situaciju na području grada Gračanica i u skladu sa tim utvrđuju mjere i aktivnosti na sprečavanju širenja koronavirusa.
  4. Zadužuje se Gradska služba za civilnu zaštitu da u slučaju potrebe stavi na raspolaganje snage i sredstva službi zaštite i spašavanja Grada Gračanica.
  5. Zadužuju se rukovodioci javnih zdravstvenih ustanova, javnih preduzeća, gradskih službi za upravu i druga pravna lica da u okviru svoje redovne djelatnosti  obavljaju  i dodatne poslove koji se odnose na otklanjanje negativnih posljedica.
  6. Zadužuje se Služba za civilnu zaštitu da prikupi relevantne podatke od svih zdravstvenih i drugijh ustanova, javnih preduzeća, službi i drugih, te pripremi cjelovitu informaciju o stanju, mjerama i aktivnostima u vrijeme stanja prirodne nesreće od pandemije koronavirusa COVID-19 sa konkretnim mjerama na otklanjanju uočenih slabosti i nedostataka i  da angažuje odgovorne osobe na ažuriranju važećih  planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća.