Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

GRAČANICA

GRAČANICA

Predsjednik: Samer Fazlić

Kontakt: 062/351-310

Površina: 19.183 km2

Broj stanovnika: 12.882

U okviru mjesne zajednice Gračanica nalaze se slijedeća naselja: Lipa I, Lipa II, Luke, Hajdarovac, Riječka, Ritošići, Potok Mahala, Stubo, Centar, Mejdan, Drafnići, Varoš, Pašalići, Bazen, Javor, Bahići, Čiriš i Seljanuša.

Mandati stranaka koje čine Vijeće mjesne zajednice Gračanica : SDP – 4; NS – 3; SDA – 3; LDS – 1; DF – 1; SBiH – 1; BOSS – 1; SDU – 1; BPS Sefer Halilović – 1; SBB – 1.