Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

Gradonačelnik Helić održao radni sastanak sa direktorom Kantonalne uprave civilne zaštite

Gradonačelnik Helić održao radni sastanak sa direktorom Kantonalne uprave civilne zaštite

30.01.2020|

Gradonačelnika i Gradsku upravu civilne zaštite Gračanica posjetio je v.d direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Zoran Jovanović sa pomoćnicima Dragan Pelemiš, Benedin Pejić i Elvedin Kurbašić i tom prilikom Gradonačelnik, Nusret Helić i pomoćnik gradonačelnika Mustafa Bajić upoznali su prisutne sa aktuelnim poslovima i problemima u oblasti zaštite i spašavanja na području Grada Gračanica.

Veliki dio problema odnosio se na finansiranje u oblasti zaštite i spašavanja, sa posebnim akcentom na opremanje službi zaštite i spašavanja i vatrogasnih jedinica, gdje je naglašeno da bez sistemski riješenog finansiranja zaštite od požara i vatrogastva je, nemoguće adekvatno opremiti ličnom i zajedničkom opremom snage zis, a o materijalno-tehničkom opremanju (vatrogasna vozila i druga oprema i uređaji) da i ne govorimo.

Traženo je da i Kantonalna uprava civilne zaštite pokrene aktivnosti na izmjenama i dopunama zakonske regulative i da se iznađu bolja rješenja koja regulišu finansiranje zaštite i spašavanja i zaštite od požara. Direktor KUCZ sa pomoćnicima je podržao i obećao da će se maksimalno uključiti na otklanjanju problema u oblasti zaštite i spašavanaja i izmjenama i dopunama zakonske regulative. Takođe je  izložio aktuelni Plan KUCZ za ovu godinu gdje su planirani određeni projekti iz oblasti zaštite i spašavanja u kojima bi se našao i Grad Gračanica.

Gradonačelnik Nusret Helić, u ime građana Grada Gračanica i svoje lično ime zahvalio se KUCZ i KŠCZ Tuzla na dosadašnjoj pomoći Gradu Gračanica.