Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Informacija o preduzetim mjerama na sprečavanju pojave koronavirusa na području grada Gračanica

Informacija o preduzetim mjerama na sprečavanju pojave koronavirusa na području grada Gračanica

01.04.2020|

Svjetska zdravstvena organizacija u januaru 2020. godine je proglasila javnozdravstvenom vanrednom situacijom od međunarodnog značaja epidemiju novog koronavirusa ( COVID-19) koja je počela  u Kineskoj provinciji HUBEI.

Naglašeno je da postoji visoki rizik da se oboljenje proširi i na druge zemlje širom svijeta uključujući i Bosnu i Hercegovinu.

Svjetska  zdravstvena  organizacija i javno zdravstveni autoriteti širom svijeta, pa i u BiH preduzimaju aktivnosti koje su usmjerene na suzbijanje širenja COVID-19, u koji su uključeni svi segmenti društva, uključujući  poslodavce, uposlenike i građane, kako bi zaustavili ovu bolest.

Tako je Rješenjem Gradonačelnika u februaru formiran Krizni štab grada Gračanica, koji je rukovodio svim akcijama zaštite i spašavanja građana od koronavirusa. Na čelu kriznog štaba je Gradonačelnik, a članovi štaba su njegovi pomoćnici, sanitarni inspektor, direktori i epidemiolozi zdravstvenih ustanova na području Grada Gračanica, Načelnik PU Gračanica i Predsjednik zdravstvenog savjeta.

Do 17.03.2020. godine Krizni štab je bio u stalnom zasijedanju na kojem je donio veliki broj zaključaka koji su išli u cilju boljeg informisanja građana i preporuka za sprečavanje  pojave širenja bolesti izazvane koronavirusom ( kreiranje, umnožavanje propagandnih obavještenja i letaka do njihove distribucije i postavljanja po velikim tržnim centrima, po objektima i oglasnim mjestima u gradu, mjesnim zajednicama i dr.

Naložene su mjere i pojačane aktivnosti sanitarnog inspektora i PU Gračanica na praćenju i kontroli lica kojima su izrečene mjere izolacije, preporuke Gradonačelnika za odlaganje održavanja sajma  Grapos-EXPO, otkazani svi javni skupovi, predstave i koncerti  i upućeni zahtjevi za pomoć.

Preporučeno je upravi,  javnim preduzećima, ustanovama, pravnim licima da iznađu kvalitetna rješenja za obavljanje poslova bez većeg okupljanja i zadržavanja ljudi na jednom mjestu.

Upućen je i dopis vijećima MZ-a da se uključe u provođenje mjera zaštite od korona virusa i prijavu građana koji se ne pridržavaju mjera izolacije.

Na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH, Vlade FBiH, Vlade TK o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojave pandemije korona virusom i Odluke Gradonačelnika Grada Gračanica u vezi sa proglašenjem stanja nesreće uzrokovane pojavom pandemije izazvane  koronavirusa ( COVID-19) na području Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i Tuzlanskog kantona i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području Grada Gračanica,  ingerencije Kriznog štaba preuzeo je Gradski štab CZ koji je donio Zaključak  o nabavci dezinfekcionih sredstava i zaštitne opreme, kao i pojačane mjere policijskih i inspekcijskih službi na kontroli lica u izolaciji.

U službi za civilnu zaštitu organizovan je rad Operativnog centra CZ 24 sata.

Naloženo je JP „Komus“ i PVJ Gračanica da izvrše pranje i dezinfekciju gradskih ulica i javnih površina, kao i čišćenje i dezinfekciju prostora mrtvačnice, što je i urađeno.  Izdvojena su finansijska sredstva  za nabavku dezinfekcionih sredstava i zaštitne opreme, kao i sredstva za pomoć  najugroženijih kategorija stanovništva.

-JZU Dom zdravlja 10.000 KM

-JP Veterinarska stanica 5.000 KM

-OOCK Gračanica  10.000 KM, koja je do sada podijelila 50 paketa prehrambenih i higijenskih paketa za najugroženije kategorije stanovništva,

-Centar za socijalni rad 15.000 KM, koji je do sada podijelio 52 novčane pomoći za najugroženije, a u pripremi je i II faza podjele.

– Merhamet pored redovne dostave hrane svojim korisnicima, interventno je podijelio i 10 paketa prehrambenih proizvoda.

– Udruženje  poslodavaca u akciji prikupljanja finansijskih sredstava za sprečavanje pandemije koronavirusa u saradnji sa privrednim subjektima i samostalnim obrtnicima zaključno sa 30.03.2020. godine prikupilo je 98.218,03 KM i od toga utrošeno 84.547, 03 KM ( 61.147 za potrebe JZU Doma zdravlja i Opće bolnice i 23.400 za potrebe UKC Tuzla), a preostala sredstva na računu i nova koja budu pristizala planirana su za nabavku zaštitnih rukavica FFP3 ili FFP2 koje su poručene iz Malezije.

Nabavljene su nove količine zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava, koje su podijeljene (organ uprave, policija, MZ i dr.)

Sve naredbe FŠCZ, i KŠCZ su se provodile i putem Radio Gračanice, Web stranice grada Gračanica, kao i putem RTV TK i Dnevnog avaza smo upoznavali građane, pravna lica i dr.

Štab je bio u stalnom zasjedanju i stalno je potencirao na striktnom poštivanju donesenih naredbi, zaključaka sa posebnim akcentom na poštivanje mjera izolacije, zabrane kretanja građana i rada u djelatnosti trgovina, što to dobro provode uposlenici PU Gračanica u saradnji sa sanitarnim inspektorom i JZUDom zdravlja Gračanica.

Postupajući po naredbama FŠCZ i KŠCZ pripremljena je sportska sala „Luke“ za smještaj (izolatorijum) eventualno oboljelih lica od korona virusa, kapaciteta 50 kreveta.

Od strane Međunarodnog foruma solidarnosti nabavljeno je 50 kreveta sa potrebnim dušecima i dekama, a dodatne potrebe su takođe nabavljene, tako da Izolatorij bude spreman za upotrebu u roku od dan dva. Pored naprijed navedenog isti su podijelili i 50 paketa hrane za najugroženije porodice po spisku Centra za socijalni rad.

Takođe je određen i prostor  za smještaj lica koja ne poštuju mjere izolacije.

Prostor je u BKC-u , prostor Anea, kapaciteta do 30 kreveta, koji je takodje pripremljen, očišćen i uskoro  će biti spreman za prijem lica.

U MZ-ama formirani su krizni štabovi, koji sarađuju sa Gradskim štabom civilne zaštite.

Istim je dostavljena određena količina dezinfekcionih sredstava, maski i zaštitnih rukavica, kako bi izvršili dezinfekciju javnih površina u MZ-ama.

JP „Veterinarska stanica“ je izvršila dezinfekciju javnih površina u gradu, a u planu su i aktivnosti na dezinfekciji zajedničkih prostora u objektima kolektivnog stanovanja.

Gradski štab CZ je proširen i sa predstavnicima  udruženja poslodavaca i obrtnika  kako bi dali doprinos u radu štaba  i predlaganju mjera u preduzećima.

Prema informacijama JZU Dom zdravlja Gračanica za danas je prijavljeno 622 lica koja su pod nadzorom, a 441 licu je istekla izolacija.

21 osoba je u izolaciji od osobe pozitivne na COVID-19 zbog povezanosti sa sa Medicinskim institutom Bayer, a juče se radilo šest novih testova.

I na kraju, ponovo pozivamo građane i pravna lica na provođenje  svih preventivnih mjera i naredbi u zaštiti od korona virusa, jer nepridržavanje istih mogu izazvati smrtne posljedice zbog širenja zaraze i krivično će odgovarati.

 

Informacija o preduzetim mjerama koronavirus – 31.03.2020