Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

J A V N I O G L A S za prijem u radni odnos

J A V N I O G L A S za prijem u radni odnos

19.10.2017|

Na osnovu člana  23. Pravila JU Centar za socijalni rad Gračanica u skladu sa Pravilnikom o provođenju oglasne –konkursne procedure za prijem zaposlenika u radni odnos  u JU Centar za socijalni rad Gračanica ,Direktor  JU Centar za socijalni rad Gračanica objavljuje

J A V N I   O G L A S

Za prijem  u radni odnos

Diplomiranog socijalnog radnika-1 izvršilac na određeno vrijeme.

Uslovi i tekst Javnog poziva se nalaze u prilogu.

Javni Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

{phocadownload view=filepreviewlink|id=1590|previewwidth=640|previewheight=480|text=”Javni oglas Centra za socijalni rad” }