Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

Javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju članova Nadzornog odbora J.P. „Veterinarska stanica“ d.o.o. Gračanica i Nadzornog odbora J.P. „Vodovod i kanalizacija“  d.o.o. Gračanica

Javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju članova Nadzornog odbora J.P. „Veterinarska stanica“ d.o.o. Gračanica i Nadzornog odbora J.P. „Vodovod i kanalizacija“  d.o.o. Gračanica

16.04.2019|

JAVNI  OGLAS

za izbor i imenovanje na poziciju članova

Nadzornog odbora J.P. „Veterinarska stanica“ d.o.o. Gračanica i

Nadzornog odbora J.P. „Vodovod i kanalizacija“  d.o.o. Gračanica

 

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornih odbora:

 

  1. J.P. „Veterinarska stanica“ d.o.o. Gračanica – član iz reda zaposlenih
  2. J.P. „Vodovod i kanalizacija“  d.o.o. Gračanica – član iz reda državnog kapitala

Tekst Javnog poziva