Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

Javni oglas za izbor i imenovanje Općinskog pravobranioca

Javni oglas za izbor i imenovanje Općinskog pravobranioca

2019-04-02T13:50:56+00:00 29.03.2019|

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije BIH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03, 65/13), i člana 36.
Statuta Općine Gračanica („Službeni glasnik Općine Gračanica“, broj: 4/09 i 11/18) Općinski
načelnik, raspisuje :

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE OPĆINSKOG PRAVOBRANIOCA