Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

Javni oglas za dostavljanje prijedloga i sugestija za izradu izmjena i dopuna Regulacionog plana “Centar”

Javni oglas za dostavljanje prijedloga i sugestija za izradu izmjena i dopuna Regulacionog plana “Centar”

2019-07-24T14:02:55+00:00 24.07.2019|

Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gračanica  obavještava građane grada Gračanica  da je  potpisan ugovor za izradu izmjena i dopuna Regulacionog plana “Centar”  sa “IG” d.o.o. Banja Luka.

Potpisivanjem ugovora  krenulo se u izradu I faze Plana, odnosno  urbanističke osnove.

U skladu sa   Zakonom o prostornom uređenju i građenju (“Sl. novine TK” , br. 6/11,4/13,15/13,3/15,2/16 i 4/17) i Uredbom o jedinstvenoj  metodologiji za izradu  planskih dokumenata (“Sl. novine Federacije BiH”,br. 63/04,57/07 i 84/10) obavezno je uključivanje javnosti u procesu pripreme i izrade Plana.

Obavještavamo javnost i zainteresovane građane i pravna lica da mogu svoje upite,zahtjeve i prijedloge za izmjenu i dopunu regulacionog plana dostavljati na e-mail adrese, pismeno putem pošte i direktno na šalter broj 10 prijemne kancelarije -centar za dozvole.

E-mail adrese :

urbanizam.gracanica@gmail.com

a.hodzic@gracanica.gov.ba

m.cickusic@gracanica.gov.ba

 

Zahtjeve,upite i prijedloge za izmjenu Plana mogu se slati u periodu
od 29.07.2019. do 30.08.2019. godine.

JAVNI OGLAS RP Centar