Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA ZA INVESTIRANJE ZA AŽURIRANJE PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA U 2015. GODINI

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA ZA INVESTIRANJE ZA AŽURIRANJE PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA U 2015. GODINI

2018-06-13T09:37:30+00:00 18.12.2014|

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

Općina Gračanica

Broj: 02-28-04266-2014

Dana:  16.12.2014.god.

.

U skladu sa Memorandumom o razumijevanju zaključenim između Općine Gračanica i Projekta Upravne Odgovornosti u BiH (GAP), Odluke o pretpostavkama, načelima i načinu izrade Programa kapitalnih investicija Općine, Općina Gračanica  o b j a v lj u j e

J A V N I    P O Z I V

za dostavljanje Prijedloga projekata za investiranje za ažuriranje

Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica u 2015.god.

 

Kompletan javni poziv kao i ostala prateća dokumentacija nalazi se u prilogu:

{phocadownload view=filepreviewlink|id=723|previewwidth=640|previewheight=480|text=”Javni poziv za dostavljanje prijedloga za investiranje za ažuriranje Programa kapitalnih investicija u 2015. godini” }

{phocadownload view=filepreviewlink|id=722|previewwidth=640|previewheight=480|text=”Jedinstveni obrazac – prijedlog za investiranje – ažuriranje PKI u 2015. godini” }

{phocadownload view=filepreviewlink|id=721|previewwidth=640|previewheight=480|text=”Uputstvo i informacije za javnost – ažuriranje PKI u 2015. godini” }

{phocadownload view=filepreviewlink|id=720|previewwidth=640|previewheight=480|text=”Pismo institucijama – ažuriranje PKI u 2015. godini” }