Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

JAVNI POZIV za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o komunalnom redu i Nacrtu Odluke o komunalnim djelatnostima

JAVNI POZIV za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o komunalnom redu i Nacrtu Odluke o komunalnim djelatnostima

14.03.2019|

Pozivaju se vijeća mjesnih zajednica i građani da lično ili putem svojih organizacija, institucija ili drugih oblika organizovanja dostave svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja na Nacrt Odluke o komunalnom redu i Nacrt Odluke o komunalnim djelatnostima na adresu: Općina Gračanica, Komisija za izradu Odluke o komunalnom redu i Odluke o komunalnim djelatnostima, ul. Bašeskijina 1 ili na e-mail: a.arnaut@gracanica.gov.ba.

Javna rasprava traje do 10.05.2019. godine.

Nacrt Odluke o komunalnom redu i Nacrt Odluke o komunalnim djelatnostima objavljeni su na web stranici: www.gracanica.gov.ba, oglasnoj tabli Općine Gračanica, a primjerci  Nacrta Odluka mogu se dobiti i kod Aide Mujkić ( prizemlje – stara zgrada Općine, prijašnja prijemna kancelarija).

Odluka o komunalnim djelatnostima_sa obrazloženjem

Odluka o komunalnom redu_sa obrazlozenjem

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Asim Arnaut, s.r.


Obrazac za sudjelovanje Javnoj raspravi

Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):


captcha