Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

Javni poziv za prijavljivanje zainteresovanih nezaposlenih osoba VSS sa područja grada Gračanica za obavljanje stručnog osposobljavanja u organu Uprave i pravnim subjektima iz javnog i privatnog sektora

Javni poziv za prijavljivanje zainteresovanih nezaposlenih osoba VSS sa područja grada Gračanica za obavljanje stručnog osposobljavanja u organu Uprave i pravnim subjektima iz javnog i privatnog sektora

10.07.2020|

Pozivaju se nezaposlene osobe visoke stručne spreme evidentirane kod Biroa za zapošljavanje Gračanica, a koje nemaju radno iskustvo nakon sticanja visoke stručne spreme i položen stručni ispit da se prijave za obavljanje stručnog osposobljavanja u organu uprave i pravnim subjektima iz javnog i privatnog sektora grada Gračanica.

Predmet Javnog poziva je odabir najmanje 41 nezaposlene osobe visoke stručne spreme sa područja grada Gračanica koji se vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, sljedećih zanimanja i to:

 

1. Profesor razredne nastave 4  lica koja se stručno osposobljavaju
2. Diplomirani pravnik 4  lica koja se stručno osposobljavaju
3. Diplomirani ekonomista 4  lica koja se stručno osposobljavaju
4. Profesor matematike 3  lica koje se stručno osposobljavaju
5. Diplomirani inženjer mašinstva 3  lica koja se stručno osposobljavaju
6. Diplomirani pedagog – psiholog 2  lica koja se stručno osposobljavaju
7. Profesor engleskog jezika 3  lica koja se stručno osposobljavaju
8. Profesor informatike 2  lica koja se stručno osposobljavaju
9. Diplomirani inženjer elektrotehnike 2  lica koja se stručno osposobljavaju
10. Nastavnik – Profesor njemačkog jezika 1  lice koje se stručno osposobljava
11. Profesor historije 1  lice koje se stručno osposobljava
12. Profesor geografije 1  lice koja se stručno osposobljava
13. Nastavnik tehničkog odgoja i informatike 1  lice koja se stručno osposobljava
14. Diplomirani socijalni radnik 2  lica koja se stručno osposobljavaju
15. Nastavnik historije i geografije 1  lice koja se stručno osposobljava
16. Nastavnik tjelesnog odgoja 3  lica koja se stručno osposobljavaju
17. Profesor filozofije i sociologije 1  lice koje se stručno osposobljava
18. Profesor hemije 1  lice koje se stručno osposobljava
19. Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 1  lice koje se stručno osposobljava
20. Diplomirani inženjer hemijske tehnologije 1  lice koje se stručno osposobljava

 

Javni poziv za obavljanje stručnog osposobljavanja

Prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Izjava o prihvatanju uslova stručnog osposobljavanja i mjesta rasporeda