Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

JAVNI POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE ZAINTERESOVANIH NEZAPOSLENIH OSOBA VSS ZA OBAVLJANJE VOLONTERSKOG RADA

JAVNI POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE ZAINTERESOVANIH NEZAPOSLENIH OSOBA VSS ZA OBAVLJANJE VOLONTERSKOG RADA

2018-06-13T09:37:16+00:00 06.10.2015|

Pozivaju se nezaposlene osobe visoke stručne spreme evidentirane kod Biroa za zapošljavanje Gračanica, a koje nemaju radno iskustvo nakon sticanja visoke stručne spreme i položen stručni ispit da se prijave za obavljanje volonterskog rada u organu uprave i pravnim subjektima iz javnog i privatnog sektora Općine Gračanica.

Predmet Javnog poziva je odabir najmanje 46 nezaposlenih osoba visoke stručne spreme sa područja Općine Gračanica koji se vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u sredstvima javnog informisanja (web stranica Općine, Radio Gračanica, oglasna ploča Biroa za zapošljavanje, oglasna ploča Općine).

Detalje javnog poziva, kao i obrasce prijave i izjave možete pronaći u prilogu.

{phocadownload view=filepreviewlink|id=914|previewwidth=640|previewheight=480|text=”JAVNI  POZIV ZA  PRIJAVLJIVANJE  ZAINTERESOVANIH  NEZAPOSLENIH  OSOBA VSS  ZA  OBAVLJANJE  VOLONTERSKOG  RADA” }

{phocadownload view=filepreviewlink|id=915|previewwidth=640|previewheight=480|text=”PRIJAVA ZA VOLONTERE”}

{phocadownload view=filepreviewlink|id=916|previewwidth=640|previewheight=480|text=”IZJAVA” }