Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

JAVNI POZIV za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona za 2020. godinu

JAVNI POZIV za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona za 2020. godinu

17.07.2020|

Na temelju člana 6. Odluke o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, Ministarstvo objavljuje:


JAVNI POZIV

za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona za 2020. godinu

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je dodjela namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice (u daljem tekstu Ministarstvo) za 2020. godinu, fizičkim licima, za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka. Pod mjerama smanjenja zagađenosti zraka podrazumijeva se zamjena postojećih kotlova ili kamina za centralno grijanje na fosilno gorivo (ugalj) kotlovima ili kaminima na pelet, u postojećim individualnim stambenim i individualnim stambeno-poslovnim objektima na području Tuzlanskog kantona.
Predmet javnog poziva nisu zgrade koje imaju upravitelja prema Zakonu o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 14/15).

II. IZNOS SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE
Ukupan iznos sredstava predviđen za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini, po ovom javnom pozivu je 500.000,00 KM. Dodjela sredstava za sufinasiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka vrši se u iznosu do 50% od vrijednosti zamjene postojećeg kotla ili kamina za centralno grijanje na fosilno gorivo (ugalj) kotlom ili kaminom na pelet, a maksimalno 2.000,00 KM. U toku budžetske 2020. godine podnosilac prijave može ostvariti pravo na sufinansiranje samo jedan puta.

III. PREDMET PRIJAVE NA JAVNI POZIV
Predmet prijave na javni poziv su individualni stambeni i individualni stambeno-poslovni objekti na području Tuzlanskog kantona, čiji su vlasnici/posjednici fizičke osobe, pod uslovom da se za zagrijavanje ovih objekata koriste kotlovi ili kamini sa pogonom na fosilno gorivo (ugalj), da nisu priključeni na sistem daljinskog grijanja i da se ovi objekti koriste za stanovanje.

Javni poziv ostaje otvoren do kraja 2020. godine ili do utroška sredstava.

 

Detaljnije informacije o prijavi na Javni poziv i obrasce možete pronaći na linku OVDJE.