Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Javni poziv

Javni poziv

31.05.2016|

J A V N I  P O Z I V

za korištenje sredstava po Programu raspodjele sredstava sa budžetske pozicije 13010002 “Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima” ekonomski kod 615500 “Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima”

 

Obavještavamo privatna  preduzeća i poduzetnike da je Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK objvilo Javni poziv za grant sredstva.

Pravo učešća za korištenje sredstava imaju privredna društva iz oblasti rudarstva, hemijske industrije, metaloprerađivačke, elektro industrije, industrije građevinskih materijala, građevinarstva, industrije gume i plastike, obuće i tekstila sa sjedištem na području Tuzlanskog kantoma.

Navedeni poziv objavljen je u dnevnom listu „Oslobođenje“ 19.05.2016.godine i na web stranici Vlade TK/Ministarstvo industrije , energetike i rudarstva.

Rok za podnošene zahtjeva je 30 dana od dana objavljivanja.

 

Gračanica, 31.05.2016.godine