Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije

Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije

16.07.2018|

Na osnovu člana 2.17. Izbornog zakona BiH (,,Službeni glasnik BiH”,  broj: 23/01, 7/02, 9/02,

20/02,  25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,  11/06,  24/06,  32/07′  33/08,  37/08, 32/l 0, 18/13,

7/14 i  31/16), s a z i v a m

Sjednicu Općinske izborne komisije.

Sjednica će se održati    17. 07. 2018. god. (utorak) u 16:30 sati, u staroj zgradi Općine (Centar za birački spisak),  kancelarija  br.9.

Za sjednicu predlazern slijedeći,   DNEVNI    RED:

1. Razmatranje  i  usvajanje zapisnika  sa prethodne   sjednice OIK-e,

2. Upoznavanje  sa dopisom CIK-e, broj: 06-1-07-1-670-1/18  i  formiranje,  odnosno podjela biračkih mjesta na A; B; i  C,

3. Odgovor na vijećničko  pitanje,

4. Razno.

Molimo Vas da svoje vrijeme planirate,  kako biste prisustvovali  sjednici.

Svoj izostanak obavezno  najavite na tel.061/738-796.