Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije

Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije

04.06.2018|

PREDMET: Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije

                                           

Na osnovu člana 2.17. Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,  33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), s a z i v a m

             Sjednicu Općinske izborne komisije.

 

Sjednica će se održati 04.06.2018. god. (Ponedjeljak) u 16:30 sati, u staroj zgradi Općine (Centar za birački spisak), kancelarija br.9. Za sjednicu predlažem slijedeći,

 

D N E V N I   R E D:

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa predhodne  sjednice OIK-e

2. Plan izlaganja PBS

3. Razno

 

Molimo Vas da svoje vrijeme planirate, kako bi ste prisustvovali sjednici.

Svoj izostanak obavezno najavite na tel.061/738-796.

                                                                                                           

                                                                                  

 

      PREDSJEDNIK

                               OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

                                                                                                         Zehra  Mujačić