Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije

Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije

2018-06-13T09:35:52+00:00 10.05.2016|

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski Kanton
OPĆINA GRAČANICA
OpćinskA IZBORNA KOMISIJ

Broj: 01-05-00471-2016/ 8

Gračanica, 10.05.2016.godine

ČLANOVIMA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

PREDMET: Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije

Na osnovu člana 2.17. Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,  33/08, 37/08, 32/10, 18/13 i 7/14), s a z i v a m

Sjednicu Općinske izborne komisije.

Sjednica će se održati 11.05.2016.god. (srijeda) u 16:00 sati, u staroj zgradi Općine (Centar za birački spisak), kancelarija br.9. Za sjednicu predlažem slijedeći,

D N E V N I   R E D:

1. Upoznavanje sa aktima o raspisivanju i održavanju Lokalnih izbora 2016.godine,

dostavljenih od strane CIK-e BiH.

2. Razno

Molimo Vas da svoje vrijeme planirate kako bi ste prisustvovali sjednici.

Svoj izostanak obavezno najavite na tel.035/707-022.

PREDSJEDNIK OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

Zehra  Mujačić