Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

LENDIĆI

LENDIĆI

Predsjednik: Ejub Hasić

Kontakt: 035/702-305

Površina: ______ km2

Broj stanovnika: 237

U okviru mjesne zajednice Lendići nalaze se slijedeća naselja: Stublić, Trnjaci, Pavlovići, Martići, Đurići.

Mandati stranaka koje čine Vijeće mjesne zajednice Lendići : SBB – 2; SDP – 1; SDA – 1; NS – 1; SBiH – 1 .