Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Liste korisnika pomoći Grada Gračanica

Liste korisnika pomoći Grada Gračanica

28.05.2020|

Komisija za dodjelu pomoći iz Budžeta Grada Gračanica privrednim društvima i obrtima u cilju sanacije posljedica u privredi uzrokovanih pandemijom Corona virusa COVID 19 objavljuje sljedeće:

Listu privrednih subjekata koji ispunjavaju uslove za dodjelu pomoćii

Listu podnosioca zahtjeva čiji su zahtjevi ocijenjeni kao neblagovremeni, nepotpuni ili neosnovani.

U skladu s Pravilnikom  o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Gračanica u svrhu pomoći privrednim društvima i obrtima u cilju sanacije posljedica u privredi uzrokovanih pandemijom Corona virusa COVID 19, na objavljenu Preliminarnu listu podnosioci zahtjeva imaju pravo žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste na web stranici i oglasnoj ploči.

Žalba se podnosi Gradonačelniku, a predaje se neposredno na protokol Gradske uprave ili putem pošte.

 

 

 

 

 

Lista odobrenih zahtjeva s iznosom pomoci-1

Lista odbijenih zahtjeva