Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

NAJAVA 35. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICA

NAJAVA 35. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICA

2015-10-22T10:34:48+00:00 22.10.2015|

Općinsko vijeće Gračanica održat će 35. sjednicu u četvrtak, 29.10.2015. godine, sa početkom u 13:00 sati, u sali za sjednice u novoj zgradi Općine.

Kolegij Općinskog vijeća utvrdio je sljedeći dnevni red:

  1. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE GRAČANICA ZA PRVIH 9 (DEVET) MJESECI 2015.GODINE
  2. NACRT – BUDŽET OPĆINE GRAČANICA ZA 2016.GODINU
  3. NACRT – ODLUKA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA OPĆINE GRAČANICA ZA  2016.GODINU
  4. RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE  ZA UTVRĐIVANJE PROMETNE VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI I PRAVA
  5. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OBAVLJANJU VOLONTERSKOG RADA NEZAPOSLENIH OSOBA VISOKE STRUČNE SPREME SA PODRUČJA OPĆINE GRAČANICA U ORGANU UPRAVE I PRAVNIM SUBJEKTIMA IZ JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA
  6. ODLUKA O PROMJENI STATUSA JAVNOG PUTA ( k.č.br. 5820/2 i 5820/3, Zadružna polja )
  7. ODLUKA O PROMJENI STATUSA JAVNOG PUTA ( k.č.br. 5706/1, Bare )
  8. ODLUKA O ZAMJENI NEKRETNINA
  9. INFORMACIJA O REALIZACIJI PROJEKTA HARMONIZACIJE KATASTARSKIH I ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH PODATAKA
  10. RJEŠENJE IMOVINSKO PRAVNE SLUŽBE.