Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Novih 77.000 KM za projekte mladih

Novih 77.000 KM za projekte mladih

22.05.2020|

Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Grada Gračanica i Fondacije “Mozaik”, pri realizaciji Programa “Omladinske banke”, upriličeno je u utorak u Kabinetu Gradonačelnika.

Zahvaljujući uspostavljenoj saradnji formirana je Omladinska banka Gračanica. U periodu od 1.6.2020. godine do 31.12.2023. godine Omladinska banka Gračanica će uložiti 𝟳𝟳.𝟮𝟱𝟬 𝗞𝗠 𝘇𝗮 𝟯𝟬 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗸𝗮𝘁𝗮 𝗶 𝟳 𝗺𝗶𝗸𝗿𝗼𝗯𝗶𝘇𝗻𝗶𝘀𝗮 𝗺𝗹𝗮𝗱𝗶𝗵.

Program “Omladinske banke” ima za cilj povećati učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka, te osigurati pružanje podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima neformalnih grupa.

„Želimo istaći da smo ponosni što smo u 2019. godini u Gradu Gračanica  finansijski  podržali sa po 2.000 KM i osnivanje dva mikrobiznisa: FoileX, obrt koji vodi Amar Nasić i Sanitas, obrt koji vodi Ermin Hadžihasanović“, rekao je Željko Pauković direktor Programa „Omladinske banke“.

„Sretan sam što je Omladinska banka konačno došla i u Gračanicu. Iako imamo nekoliko projekata koji podržavaju mlade i njihove biznise, start-up ideje i projekte, dobro je što i na ovaj način možemo stvarati bolji ambijent za naše mlade, našu budućnost“, rekao je Gradonačelnik Helić nakon potpisivanja Memoranduma.