Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Obavještenje korisnicima usluga JP Komus d.o.o. povodom proglašenja pandemije koronavirusa (COVID-19)

Obavještenje korisnicima usluga JP Komus d.o.o. povodom proglašenja pandemije koronavirusa (COVID-19)

19.03.2020|

Poštovani,

Nakon donošenja odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH i opasnosti od širenja zarazne bolesti u našem Gradu, s ciljem realizacije mjera na sprečavanju širenja virusa utvrđenih odlukom Kriznog štaba Federacije BiH, naredbom Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona i naredbom Kriznog štaba Grada Gračanica, u J.P. „Komus“ d.o.o. Gračanica obavještava svoje korisnike:
1. Da će se redovno vršiti uluga odvoza otpada ali se mole korisnici da više pažnje posvete čišćenju i dezinfekciji posuda za odlaganje otpada i da prikupljeni otpad bude uredno upakovan u vreće ili u tipskim kantama.
2. Da zbog prevencije u širenju virusa nećemo vršiti podjelu mjesečnih računa za odvoz otpada iz domaćinstava ali se uplate mogu redovno vršiti (uz pridržavanje preduzetih mjera zaštite na ulazu u blagajnu) i prilikom plaćanja printat će se računi.

Podjela računa će se nastaviti nakon ukidanja naredbe o proglašenju nesreće.