Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

Obavještenje o davanju Nacrta Regulacionog plana na javni uvid i javnu raspravu

Obavještenje o davanju Nacrta Regulacionog plana na javni uvid i javnu raspravu

08.07.2020|

GRADSKO VIJEĆE GRADA GRAČANICA  NA 14. SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA  ODRŽANOJ  30.06.2020. GODINE USVOJILO  JE  NACRT IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA „CENTAR“ GRAČANICA – ZAKLJUČAK  BROJ: 01-19-02106-2020  OD 30.06.2020. GODINE.

 

SLUŽBA ZA  PROSTORNO UREĐENJE, GEODETSKE  I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE KAO NOSILAC PRIPREMA IZRADE PLANA, OD  08.  07.2020. GODINE DO 31.08.2020. GODINE  DAJE  NACRT REGULACIONOG PLANA  NA JAVNI UVID I JAVNU RASPRAVU.

 

UVID U PLAN  MOŽE SE IZVRŠITI DIREKTNO U PROSTORIJAMA SLUŽBE ZA PROSTORNO UREĐENJE  NAJAVOM PREKO CENTRA ZA DOZVOLE ŠALTER BR. 10 I PUTEM WEB STRANICE : www.gracanica.gov.ba

SVOJE PRIMJEDBE, PRIJEDLOGE I SUGESTIJE MOŽETE  UPUTITI:

1.SLANJEM PUTEM POŠTE NA ADRESE:

  • GRAD GRAČANICA, SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE,GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE Ulica Mula Mustafe Bašeskije br.1, GRAČANICA
  • Institut za građevinarstvo d.o.o. Banja Luka ul. Kralja Petra Karađorđevića 92-98 78000 Banja Luka  s naznakom: (primjedbe na regulacioni plan „Centar“ Gračanica)

 

  1. PUTEM ELEKTRONSKE POŠTE NA MAIL ADRESE:

 

GLAVNA JAVNA RASPRAVA ODRŽAĆE SE DANA 25.08.2020.GODINE SA POČETKOM U 14:00 SATI U MULTIMEDIJALNOJ SALI GRADSKE UPRAVE  GRADA GRAČANICA.

POZIVAMO  GRAĐANE I ZAINTERESOVANE PRIVREDNE SUBJEKTE DA   IZVRŠE UVID U IZMJENE I DOPUNE PLANA, DA DAJU SVOJE PRIMJEDBE I SUGESTIJE I UČESTVUJU U JAVNOJ RASPRAVI.

RP Centar Gračanica_Nacrt – TEKSTUALNI DIO

02_Izvod iz vazeceg regulacionog plana

03_Inzenjersko-geoloska karta

04_Karta vlasnicke strukture

05_Karta postojecih namjena povrsina

06_Sintezna karta postojeceg stanja

07_Plan uklanjanja

08_Plan prostorne organizacije

09_Plan saobraćaja

10_Plan infrastrukture – hidrotehnika

11_Plan infrastrukture – EE i TT

12_Plan infrastrukture – termoenergetika

13_Sintezna karta infrastrukture

14_Karta regulacionih linija

15_Karta građevinskih linija

16_Plan parcelacije