Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE GRAČANICA

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE GRAČANICA

14.09.2018|

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA GRAČANICA

OPĆINSKO VIJEĆE

Komisija za propise i Statut, izbor i imenovanje, općinska priznanja

i obilježavanje značajnih događaja i ličnosti

Broj predmeta:  01-05-02114-2018

Broj akta:          01DT-003

Gračanica,         13.09.2018. godine

U skladu sa članom 120. stav 2. Statuta Općine Gračanica, člana 101. Poslovnika Opiinskog vijeća Općine Gradanica, člana 4. Odluke o javnim raspravama u općini Gračanica i Zaključku Općinskog vijeća od 21.06.2018. godine, Komisija za propise i Statut, izbor i imenovanje, općinska priznanja i obilježavanje značajnih događaja i ličnosti Općinskog vijeća o b j a v lj uj e

OBAVJEŠTENJE

O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE GRAČANICA

Pozivaju se vijeća mjesnih zajednica i građani da lično ili putem svojih organizacija, institucija ili drugih oblika organizovanja prisustvuju Javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gračanica.

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gračanica održaće se u utorak 18.09.2018. s početkom u 14:30 h u Multimedijalnoj sali Općine Gračanica

Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Gračanica objavljen je na web stranici: www.gracanica.gov.ba, oglasnoj tabli Općine, a primjerak Nacrta Odluke može se dobiti i kod Sekretara Općinskog vijeća ( I sprat – stari dio zgrade općine, kancelarija br. 23).

PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                                                           Puškar Hasan, s.r.