Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU TREĆEG SASTANKA OPĆINSKOG RAZVOJNOG TIMA

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU TREĆEG SASTANKA OPĆINSKOG RAZVOJNOG TIMA

16.09.2015|

Pozivaju se sva zainteresovana lica na treći sastanak Općinskog razvojnog tima, koji će se održati u četvrtak 17.09.2015. godine u 09:00 sati u multimedijalnoj sali Općine Gračanica (nova zgrada Općine).

Tema sastanka je prva faza planiranja: Strateška platforma – SWOT analiza i strateško fokusiranje.

Općina Gračanica je u saradnji sa UNDP-om pokrenula proces revidiranja Strategije lokalnog razvoja općine Gračanica 2010-2020 godine. Riječ je o završetku petogodišnjeg ciklusa implementacije Strategije razvoja i isteku planskog perioda sektorskih planova, nakon čega je izvršena nezavisna evaluacija Strategije.

Zahvaljujemo se na vašem doprinosu u procesu revizije Strategije lokalnog razvoja.