Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

Obavještenje o odvozu krupnog otpada

Obavještenje o odvozu krupnog otpada

2019-04-11T13:32:02+00:00 11.04.2019|

Obavještavaju se građani Mjesne zajednice Gračanica, da će se u mjesecu martu i aprilu vršiti  odvoz    krupnog  otpada iz domaćinstava.    Raspored  odvoza  objavljivati  će  se  po kvartovima.

ZA NASELJA: JAVOR, ČIRIŠ, PATKOVAČA, NASELJE IZA OPĆINE I CENTAR u periodu od  10.04. – 17.04 2019. godine.

Kontejneri će biti postavljeni na sledećim lokacijama:

 1. Bahići
 2. Bazen kod garaža
 3. Javor
 4. 212 Oslobodilačke brigade
 5. Osmana Mehića Tucka kod čitaonice
 6. Muse Ćazima Ćatića
 7. Mustafe Rešidbegovića
 8. Čiriš
 9. Gornji Čiriš
 10. 25. Maja
 11. Patkovača
 12. Režići
 13. Mula Mustafe Bašeskije
 14. Kej

Obaveza  građana  je  da  krupni  otpad  odlaže  u  kontejnere  postavljene  na  privremenim lokacijama u naseljima, u terminima kako je navedeno u Rasporedu odvoza krupnog otpada.

Upozoravamo   da se   krupnim   otpadom ne smatraju: zemlja, šljaka, građevinski   i sličan otpad,  i  da se odvoz istog vrši po posebnom  zahtjevu i o trošku vlasnika. Odlaganje ovakve vrste otpada u kontejnere predstavlja prekršaj i isti će se sankcionisati od strane općinske inspekcije.