Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

Odobrena sredstva Gradu za unapređenje poduzetničke zone

Odobrena sredstva Gradu za unapređenje poduzetničke zone

30.12.2019|

U petak, 27.12.2019. godine u Mostaru je potpisan ugovor sa Federalnim ministarstvom razvoja poduzetništva i obrta kojim se Gradu Gračanica odobrava 217.203,00 KM na ime projekta rješavanja oborinskih voda u poslovnoj zoni 1 faza 1.

To je rezultat javnog poziva Ministarstva u sklopu Grant sheme „Unapređenje poduzetničkih zona u Federaciji BiH“.

Ovim sredstvima uz sredstva Kantonalnog ministarstva  i sredstva Budžeta biće riješena najkritičnija lokacija i regulisane oborinske vode sa Hajdarovca prema industrijskoj zoni ispod tržnog centra Etna i dalje.