Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

ODRŽAN INFO DAN BFC MREŽE FEDERACIJE BiH ZA POVOLJNO POSLOVNO OKRUŽENJE

ODRŽAN INFO DAN BFC MREŽE FEDERACIJE BiH ZA POVOLJNO POSLOVNO OKRUŽENJE

2015-11-04T12:01:39+00:00 04.11.2015|

U srijedu, 04.11.2015. godine u Sarajevu je održan Info dan o BFC programu certifikacije gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem. Info danu je prisustvovala delegacija Općine Gračanica, koja je  prikupila informacije o kriterijima koje je neophodno da Općina ispuni radi postizanja uslova za certificiranje.

Mreža Federacije BiH je organizovala Info dan u toku perioda objave Javnog poziva jedinicama lokalne samouprave iz Federacije BiH za učešće u regionalnom programu Certifikacija općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi BFC SEE. Općina Gračanica je već aplicirala na navedeni Javni poziv te ima namjeru da u narednom periodu pristupi ispunjavanju navedenih kriterija. Općina Gračanica ima kapacitet za uspostavljanje kvalitetnog ambijenta za poslovanje.

Općine i gradovi koji se uključe u program dobijaju regionalni rang konkurentnosti prema ocjeni kvaliteta usluga koje pružaju investitorima i privrednicima, jasne smjernice za unapređenje poslovanja, kao i priliku da učestvuju u regionalnoj razmjeni najboljih praksi. Certificirane općine se pozicioniraju kao najnaprednije u regionu i kvalifikuju se za podršku nacionalnih i međunarodnih institucija i donatora, uz aktivnu promociju na regionalnom i međunarodnom nivou.