Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Održan kolegij Gradonačelnika sa šefovima Službi i direktorima javnih ustanova i preduzeća

Održan kolegij Gradonačelnika sa šefovima Službi i direktorima javnih ustanova i preduzeća

12.03.2020|

U kabinetu Gradonačelnika, danas je održan sastanak sa šefovima Službi, direktorima javnih preduzeća i javnih ustanova.

Na sastanku je sagledana situacija vezano za provedbu preventivnih mjera u  javnim preduzećima sa aspekta zaštite od novog Corona virusa.  Na osnovu izloženog predstavnici javnih preduzeća su izjavili da su svi poduzeli odgovarajuće mjere na dezinfekciji svojih objekata i prostora gdje rade.

Preporuka  je da se pojačaju mjere dezinfekcije u javnim ustanovama  i javnim preduzećima, a takođe pozivaju se  preduzeća i pravna lica (banke, BH Pošta, Telekom, Zavod zdravstvenog osiguranja i dr.)  da izvrše dodatnu dezinfekciju svojih prostora i da smanje zadržavanje većeg broja lica u tim prostorima.

Pozivaju se i prevoznici koji vrše usluge javnog prevoza da redovno vrše dezinfekciju prevoznih sredstava kako bi se zaštitili građani od eventualne pojave novog Corona virusa.

Na sastanku su predložene mjere dezinfekcije i javnih površina koje bi se uradile u narednom periodu.

Napominjemo da su preporuke Kriznog štaba Grada Gračanica da se obustave sva javna okupljanja i da se smanji kretanje građana.