Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Održana hitna sjednica Gradskog štaba civilne zaštite

Održana hitna sjednica Gradskog štaba civilne zaštite

23.03.2020|

Jutros je održana hitna sjednica Gradskog štaba Civilne zaštite. Prije nego što je predložio dnevni red, Komandant štaba, gradonačelnik Nusret Helić je još jednom podsjetio članove štaba da  je osnovni zadatak pomoć građanima da živi i zdravi izađemo iz ovoga sa što manje posljedica.

Nakon što su se članovi štaba upoznali sa novim naredbama Federalnog i drugih štabova usvojeni su sljedeći zaključci i preporuke:

  1. Zadužuje se Služba za poduzetništvo, finansije i lokalni razvoj da odmah dostavi izmjenjene naredbe (zajedno sa izvornom naredbom) firmama koje vrše ugovoreni prevoz, servisima motornih vozila i prodavnicama rezervnih dijelova za motorna vozila i prodavnice i servisi računarske opreme.  U Dopisu ponovo upozoriti na pridržavanje preporuka (razdaljina, dezinfekcija i drugo)
  2. Centar za socijalni rad u saradnji sa Osnovnom organizacijom Crvenog križa Gračanica je dužan odmah otpočeti sa dodjelom jednokratne pomoći za najugroženije. U te svrhe se Centru za socijalni rad odobravaju sredstva u iznosu od 15.000 KM. Koordinaciju održati sa humanitarnog organizacijom Emmaus koja nudi pomoć u toplim obrocima i prehrambenim paketima.
  3. Preporučuje se Udruženju penzionera grada da projekat jednokratnih pomoći penzionerima iz Budžeta grada provedu sada, umjesto kraja godine.
  4. Gradski štab civilne zaštite od obje zdravstvene ustanove traži da hitno dostave podatke o stanju i potrebnim sredstvima za zaštitu ljekara i osoblja (maske, zaštitina odjela, testovi, respiratori i dr. )
  5. Zadužuju se Vijeća mjesnih zajednica i predsjednici da izvrše dezinfekciju javnih objekata i površina, da se aktivnije uključe u pružanje pomoći starijih i bolesnih i da podatke o najugroženijim građanima putem telefona dostave Centru za socijalni rad i OOCK Gračanica. Takođe su dužni stalno upozoravati građane na poštivanje mjera i dostaviti podatke PU Gračanica u vezi sa kršenjem preporuka, naredbi, posebno kada je riječ o samoizolaciji.
  6. U cilju provođenja naredbi o uvođenju policijskog sata obavezuju se sva pravna lica u kojima se proces odvija u dvije i više smjena da svima izdaju ovjerena uvjerenja (potvrde) o tom statusu i spiskove dostave PU Gračanica putem faksa 035/706-222.  Isto važi i za javne ustanove, javna preduzeća i dr.   Svaka zloupotreba je kažnjiva !
  7. Gradski štab civilne zaštite poziva sve građane na poštivanje i provođenje preventivnih mjera.

ZAKLJUCCI 23.03