Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

ODRŽANA PREZENTACIJA REZULTATA „PROCJENE SISTEMA INTEGRITETA OPĆINE GRAČANICA“

ODRŽANA PREZENTACIJA REZULTATA „PROCJENE SISTEMA INTEGRITETA OPĆINE GRAČANICA“

2015-10-27T12:47:17+00:00 27.10.2015|

Prezentacija rezultata istraživanja pod nazivom „Procjena sistema integriteta Općine Gračanica“ održana je u kabinetu općinskog načelnika 26.10.2015. godine. Transparency International i Općina Gračanica su organizovali javnu prezentaciju rezultata studije, na kojoj su bili prisutni ključni akteri u Općini Gračanica (načelnik i predstavnici Općinskog vijeća, službenici, predstavnici nevladinih organizacija i mediji).

Transparency International Bosne i Hercegovine je po prvi put izradio detaljnu procjenu sistema integriteta (LIS procjena) u 10 jedinica lokalne samouprave, uključujući i Općinu Gračanica. Procjena je rađena na osnovu metodologije koju je sačinio Transparency International a koja je globalno testirana.

Cilj LIS procjene jeste pružiti sveobuhvatnu procjenu integriteta sistema lokalne samouprave, odnosno ocijeniti postojanje i učinkovitost procedura i mehanizama za poticanje transparentnosti, odgovornosti i  integriteta u cilju suzbijanja korupcije na lokalnom nivou, pri tome nudeći preporuke za njihovo dalje unapređenje. Metodologija je zasnovana na participativnom pristupu, te su u izradi ove procjene aktivno učestvovali i predstavnici jedinice lokane samouprave (JLS), kroz intervjue i pismeni doprinos. Na prezentaciji se javno diskutovalo o rezultatima i preporukama za unapređenje transparentnosti, odgovornosti i dobrog upravljanja u Općini Gračanica.

Krajnji cilj istraživanja je ukazati na dobre prakse, kao i na određene slabosti u lokalnom sistemu, te pružiti preporuke za njihovo otklanjanje. Dalji planovi su organizacija treninga vezanih za izradu planova integriteta te implementacija preporuka i dodatno unapređenje sistema.

Općinski načelnik Nusret Helić je izjavio da je ova prezentacija vrlo korisna za unapređenje daljeg rada i razvoja lokalne zajednice. Općina Gračanica se mora fokusarati na slabosti da bi Općinska  administracija postala transparetnija i odgovornija te je potrebno odmah poduzeti mjere na otklanjanju nedostataka.

Nakon provedenog istraživanja, urađene su preporuke a veliki fokus je stavljen na ”otvaranje vrata građanima”, kanalisanje i ažuriranje informacija.